OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮInformace o zpracování osobních údajů podle nařízení GDPR

Provozovatel osobních údajů

Provozovatel je osoba, která zpracovává osobní údaje dotčené osoby ( "Vás"). Provozovatelem je společnost ANCOR CZ s.r.o. se sídlem K Zelenči 2976/3 193 00 Praha 9 Horní Počernice IČO : 24248983 DIČ : CZ24248983 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C , vložka 197069 provozující obchodní činnost na www.ancor.cz nebo eshop.ancor.cz (dále jako "Ancor Slovakia" nebo "my"). Ochrana informací a osobních údajů našich zákazníků, obchodních partnerů a spolupracovníků a dodržování zákonů České republiky jsou prioritou naší společnosti. V každém případě vždy postupujeme v souladu s právními předpisy.

Příjemci osobních údajů a účel zpracování osobních údajů

Společnost ANCOR CZ s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, které souvisejí se službami obchodu a jsou nezbytné při dodání zboží nebo služby a které jste nám oznámili Vy na objednávkách nebo servisních formulářích a e-mailovou komunikací. Jedná se o jméno a příjmení, trvalý pobyt, telefonní a e-mailový kontakt, adresa doručení.

ANCOR CZ s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje, které jste nám poskytli s Vaším souhlasem, neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vybavením Vaší objednávky (např. Přeprava objednaného zboží přepravní společností nebo zajištění servisu). Naše interní metodika a informační systém zaručují, že Vaše osobní údaje budeme uchovávat nejpozději, dokud je to nezbytné ke splnění povinností podle zvláštního předpisu.

Práva dotčených osob

Co jsou cookies
Pokud navštívíte stránku, která zapisuje cookies, v počítači se vytvoří malý cookie soubor. Tento cookie soubor je krátký textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení (včetně tabletu) při jejím prohlížení. Pokud stejnou stránku navštívíte příště, díky němu se připojíte rychleji. Kromě toho vás stránka "pozná" a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí neopakovaný už zobrazené reklamy, v případě vyplňování identifikačních údajů nabídne doplnění již vyplněných při předchozích návštěvách web prostředí a v návaznosti na tyto informace zobrazovat relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb , které jako předpokládáme byste mohli využít.

Jaké cookies používáme?
Analytické cookies - tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci o hledáních provedených na naší stránce a také na zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom ji věděli udělat pro vás co nejjednodušší na používání. Protože při těchto cookies jsme provedli opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementovány opatření, abyste snadno kontrolovali a omezovaly využívání těchto cookies, nežádáme si od vás na jejich používání souhlas. Při těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
Google Analytics - Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž na odmítnutí cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde.

Návody na vymazání Cookies v jednotlivých internetových prohlížečích Vaše údaje nepřenášíme do třetích zemí mimo EU a EEA.

Kontaktní údaje provozovatele
Případné připomínky,otázky a podněty můžete adresovat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese: blanco@ancor.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 241 443 498, +420 222 747 015, nebo písemně na adrese: ANCOR CZ s.r.o. K Zelenči 2976/3, 193 00 Praha 9 Horní Počernice.

Tato pravidla nabývají účinnosti 25. května 2018.